Банки України

Управління залученням довгострокового банківського кредиту

У складі фінансового кредиту, залученого підприємствами для стратегічного розвитку своєї господарської діяльності, пріоритетна роль належить довгостроковомубанківському кредиту. Цей кредит має широку цільову спрямованість і залучається в найрізноманітніших видах. В останні роки в кредитуванні стратегічного розвитку підприємств беруть участь не тільки вітчизняні, а й закордонні банки (особливо в кредитуванні спільних підприємств за участю іноземного капіталу).

1. Ломбардний кредит. Такий кредит може бути отриманий підприємством під заклад високоліквідних активів (векселів, державних короткострокових облігацій ц тощо), які на період кредитування передаються банку. Розмір кредиту в цьому випадку відповідає певній (але не всієї) частини вартості переданих в заклад активів. Як правило, цей вид кредиту носить короткостроковий характер.

2. Іпотечний кредит. Такий кредит може бути отриманий від банків, що спеціалізуються на видачі довгострокових позик під заставу основних засобів або майнового комплексу підприємств у цілому («іпотечних банків»). Підприємство, яка передає в заставу своє майно, зобов’язане застрахувати його в повному обсязі на користь банку. При цьому закладене в банку майно продовжує використовуватися підприємством. В умовах різкого скорочення видачі підприємствам незабезпечених банківських позик іпотечний кредит стає основною формою довгострокового банківського кредитування.

  Форум: Кредит: Кредитна історія:

3. Ролловерная кредит. Він являє собою один з видів довгострокового кредиту з періодично переглядається процентною ставкою (тобто з перманентним «перекредітованієм» у зв’язку із зміною кон’юнктури фінансового ринку). У європейській практиці надання ролловерная кредитів перегляд відсоткової ставки здійснюється один раз на квартал або півріччя (в умовах високої інфляції і частої зміни облікової ставки центрального банку періодичність перегляду процентних ставок за кредит може бути більш частою).

  Автокредит-Автомобілі всіх марок і видів.

4. Консорціумний (консорціальні) кредит. Кредитна політика банку, система встановлених нормативів кредитування або високий рівень ризику іноді не дозволяють йому повною мірою задовольнити високу потребу підприємства-клієнта в кредиті. У цьому випадку банк, що обслуговує підприємство, може залучити до кредитування свого клієнта інші банки (союз банків для здійснення таких кредитних операцій носить назву «консорціум»). Після укладення з підприємством-клієнтом кредитного договору банк акумулює кошти інших банків і передає їх позичальнику, відповідно розподіляючи суму відсотків при обслуговуванні боргу. За організацію консорціумного кредиту ведучий (обслужіваюшіх клієнта) банк отримує певну комісійну винагороду.

Різноманітність видів та умов залучення довгострокового банківського кредиту визначають необхідність ефективного управління цим процесом на підприємствах з високим обсягом потреби в цьому виді позикових фінансових ресурсів. У цьому випадку цілі та методи залучення позикового капіталу конкретизуються з урахуванням особливостей довгострокового банківського кредитування, виділяючись при необхідності в самостійний вид стратегічного фінансового управління. Таке управління здійснюється за такими основними етапами (рис. 9.4.):

  Майновий податкове вирахування при купівлі квартири за іпотекою

1. Визначення цілей використання залученого довгострокового банківського кредиту. Так як різні види довгострокового банківського кредиту в повній мірі можуть задовольнити весь спектр потреб підприємства в позикових фінансових ресурсах (в цьому виявляється універсальність банківського кредиту), мети його використання випливають із загальних цілей залучення позикового капіталу, розглянутих раніше.

Categories: Без рубрики

Comments are closed.