Банки України

Для отримання консультацій щодо умов кредитування, а також для проведення попереднього аналізу (андеррайтингу) можливості отримання кредиту (позики) Вам необхідно звернутися до ТОВ «АІК» за адресою: м.Барнаул, вул.Пушкіна, 38а. На підставі наданих Вами відомостей співробітники компанії роблять попередній розрахунок максимально можливої ??суми кредиту (позики). Це не передбачає подальшого обов’язкового схвалення кредиту (позики), так як остаточне рішення приймається на підставі результатів комплексної перевірки достовірності представленої Вами інформації про свою платоспроможність, яка проводиться на наступних етапах.

1. При позитивних результатах попереднього аналізу, Ви самі, або за допомогою ріелтерської компанії, збираєте повний комплект необхідних документів і уявляєте його ТОВ «АІК». На підставі наданих документів проводиться оцінка Вашої платоспроможності — здатності погашати отриманий кредит (позика) і відсотки, і остаточно визначається, на яку максимальну суму кредиту (позики) Ви може розраховувати. Для більш детального аналізу окремих статей Ваших доходів і витрат ТОВ «АІК» має право запросити додаткові документи. Джерела отримання регулярних доходів, що враховуються при розрахунку максимальної суми кредиту:

2. Після розрахунку суми кредиту (позики) і перевірки наданої Вами інформації, Ви вибираєте самі або за допомогою ріелтерської компанії підходящу нерухомість з урахуванням максимально обумовленою сумою кредиту.

3. Ліцензована та акредитована федеральним агентством (ВАТ «АІЖК») оціночна компанія здійснює незалежну оцінку обраного Позичальником житла. Сума оцінки співвідноситься з розміром видають кредиту (позики). Розмір наданого кредиту не повинен перевищувати 90% мінімальної із сум оцінки житла, що купується та реальної ціни угоди (продажної ціни квартири, зазначеної в договорі купівлі-продажу житла).

  Економіка і бізнес

4. По житлу, наміченим до придбання, Ви самі, або за допомогою ріелтерської компанії, збираєте повний пакет документів, необхідний для реєстрації угоди купівлі-продажу в органах юстиції.

5. Зверніть увагу: При наявності в сім’ї неповнолітніх дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і вони проживають в переданому в заставу житловому приміщенні або вони залишилися без батьківського піклування, необхідно до оформлення угоди отримати дозвіл органів опіки та піклування на іпотеку (передачу в заставу) купується на кредитні (позикові) кошти нерухомості

одночасно між Позичальником і Первинним кредитором відбувається укладення Договору про іпотеку квартири (змішаного Договору купівлі-продажу та іпотеки), складання Закладний. У тих випадках, коли договір купівлі-продажу квартири складений так, що іпотека з нього виникає в силу закону, укладення окремого договору про іпотеку не потрібно.

реєстрація в органах юстиції Договору купівлі-продажу, Договору про іпотеку житла (змішаного Договору купівлі-продажу та іпотеки), права власності Позичальника (покупця), іпотеки та видача Закладний Первинному кредитору.

страхування Позичальником життя, працездатності і майна. При цьому: строк дії договорів страхування повинен бути не менше терміну кредитування, страхова сума за кожним договором — не менше залишку позикової заборгованості, збільшеного на десять відсотків, оплата страхових премій здійснюється щорічно

  Як придбати Hyundai в кредит від виробника за програмами різних банків

Це іпотечний кредит на вигідних умовах для придбання комфортабельного житла в нових багатоквартирних будинках (на етапі будівництва або знову введеного в експлуатацію житлового будинку, за списком, узгодженим з нашою Корпорацією.)

ВАТ «АІЖК» розробило спеціальний іпотечний продукт для позичальників — розпорядників материнським (сімейним) капіталом. Умови кредитування дозволяють збільшувати максимальну суму кредиту, на яку може розраховувати позичальник з урахуванням його доходів, на суму материнського (сімейного) капіталу.

Розмір кредиту залежить від величини документально підтверджених доходів. Якщо розмір ваших доходів не дозволяє отримати необхідну суму кредиту, її можна збільшити шляхом залучення співпозичальників. Коли в іпотечній угоді бере участь кілька співпозичальників, то їх дохід підсумовується, і сума кредиту визначається з урахуванням сукупного доходу всіх позичальників.

Для погашення кредиту виPдолжни використовувати ваші особисті кошти та кошти материнського (сімейного) капіталу. Погашення кредиту здійснюється двома частинами: щомісячними ануїтетними (рівними) платежами протягом усього терміну кредиту і разовим платежем за рахунок коштів материнського (сімейного) капіталу , перерахованих кредитору Пенсійним фондом РФ.

Продукт «Переїзд — Економ» — дозволяє здійснити зміну предмета застави (простіше і дешевше) у разі виникнення у позичальника труднощів з виконанням зобов’язань за іпотечним житловим кредитом.

Продукт «Переїзд-міжмісто» — сприяє трудової міграції, в частині забезпечення трудового мігранта житлом у новому місті за рахунок наявного у нього житла, у тому числі що знаходиться в заставі.

  Як отримати кредит у банку?

всі фізичні особи, які є власниками наявного об’єкта нерухомості, що передається в заставу, а також особи, які постійно зареєстровані за місцем знаходження об’єкта нерухомості, за винятком неповнолітніх дітей, повинні бути позичальниками.

Це оформлення нового іпотечного кредиту для погашення вже наявного під нижчу відсоткову ставку. Новий кредит видається у розмірі, рівному залишку по наявному кредитом на 1-е число місяця, в якому здійснюється перекредітація. При цьому склад залогодателей залишається незмінним, а склад позичальників може змінюватися.

8.30 — 12.60% Ставка диференційована: залежить від суми кредиту, початкового внеску, терміну кредитування і періоду фіксації. Ставки дійсні при укладанні договору страхування за всіма ризиками. Без договору особистого страхування ставки збільшуються на 0.7%.

Кредит на придбання нерухомості, що перейшла на баланс ВАТ «АІЖК» або ВАТ «АРІЖК». Процентна ставка за кредитом дорівнює 3/4 ставки рефінансування ЦБ РФ (на дату підписання кредитного договору). Предметом застави можуть виступати: квартира, кімната, житловий будинок з земельною ділянкою.

Categories: Без рубрики

Comments are closed.