Банки України

Кредити банку «Сбербанк Росії»

Іпотека «Будівництво житлового будинку»

Ставки по кредиту Закрити Процентна ставка — відсоток від суми кредиту, що стягується банками за надання грошейпозичальнику. Розмір ставки залежить від суми кредиту, терміну використання, характеристик позичальника (платоспроможності, віку, наявності поручителів і так далі). У договорі звичайно вказується річна процентна ставка.

Вимоги до позичальника

Підтвердження платоспроможності Закрити Підтвердження платоспроможності — вимога банку надати документи, що підтверджують ваш дохід, при подачі заявки на кредит. Зазвичай, чим вигідніше умови банківського кредиту, тим більше вимог по документах банк пред’явить до позичальника.

ПДФО 2 Закрити ПДФО-2 — довідка, що підтверджує дохід потенційного позичальника (зазвичай за останні 6 місяців). Довідка складається на бланку компанії-роботодавця і завіряється печаткою і підписами керівника та головного бухгалтера з обов’язковим зазначенням дати її оформлення.

Необхідні документи

Забезпечення кредиту Закрити Забезпечення по кредиту — при наданні кредиту банк знижує свої ризики за рахунок оформлення договорів застави та поруки. В якості забезпечення грошового кредиту можуть виступати товари, матеріальні цінності, які знаходяться у власності позичальника, або порука інших юридичних і фізичних осіб. Забезпечення гарантує банку повернення боргу і нарахованих відсотків.

  Іпотечний кредит на вторинне житло: купуємо кімнату

заставу майна Закрити Застава придбаного майна — кредит видається за умови, що до повного його погашення права власності на майно, що купується залишаються у банку, тобто при неповерненні кредиту банк завжди може самостійно реалізувати заставу і повернути гроші.

неустойка Закрити Неустойка — сума штрафу, який боржник зобов’язаний сплатити кредиторові в разі неналежного виконання ним договірних зобов’язань (наприклад, прострочення чергової виплати за кредитом). При підписанні договору завжди потрібно уважно вивчати розмір неустойки, який зазвичай вказується в «тарифах банку» (додаток до договору) і може змінитися в односторонньому порядку в будь-який час на розсуд банку.

заставу наявного майна Закрити Застава придбаного майна — кредит видається за умови, що до повного його погашення права власності на майно, що купується залишаються у банку, тобто при неповерненні кредиту банк завжди може самостійно реалізувати заставу і повернути гроші.

  Балтійський банк кредит готівкою фізичним особам.

У разі оформлення в забезпечення за кредитом застави житлового будинку / його частини (частки) потрібно одночасне оформлення застави земельної ділянки або застави права оренди на земельну ділянку, на якій знаходиться даний будинок.

Дострокове погашення

Повне Закрити Повне дострокове погашення — можливість внести всю суму виданого банком кредиту раніше зазначеної дати виплати у графіку платежів, а також здійснити перерахунок нарахованих відсотків по кредиту у бік зменшення.

Часткове Закрити Часткове дострокове погашення — можливість внести певну суму в рахунок погашення кредиту з випередженням поточного графіка платежів і перерахунком нарахованих відсотків по кредиту у бік зменшення.

Способи оплати Закрити Способи оплати — варіанти внесення грошових коштів на рахунок для погашення заборгованості по кредиту.

Страхування

Обов’язкове страхування переданого в заставу майна (за винятком земельної ділянки) від ризиків втрати / загибелі, пошкодження на користь Банку на весь термін дії кредитного договору.

  Брати чи не брати кредит - Кредити в Київі

Рішення

Додатково

Неустойка за несвоєчасне погашення кредиту — 0,5 відсотків від суми простроченого платежу за кожний день прострочення з дати, наступної за датою настання виконання зобов’язання, встановленої кредитним договором, за дату погашення простроченої заборгованості (включно).

Можливість отримання кредитної карти на вибір: неперсоналізовані карти моментальної видачі Visa Credit Momentum / MasterCard Credit Momentum з лімітом до 150 000 рублів або персоналізованої кредитної картки з лімітом до 200 000 рублів. Кредитна карта може бути видана після схвалення та отримання іпотечного кредиту.

Categories: Без рубрики

Comments are closed.