Банки України

Процедура оформлення кредиту

У разі позитивного рішення Ощадбанку за заявкою позичальника, кредитний інспектор готує кредитну заявку в кредитний комітет відділення. Підготовка і розгляд питання на засіданнікомітету, а також оформлення прийнятих рішень здійснюються відповідно до регламенту роботи кредитного комітету.

Всі документи, крім термінового зобов’язання і договорів застави, складаються у трьох примірниках, один примірник кожного документа — для позичальника (отримувача), два примірники — для банку. Після підписання один з них передається до відділу касових операцій (у сховищі), інший залишається у кредитного інспектора.

• у чотирьох примірниках, якщо необхідні нотаріальне посвідчення та реєстрація; один — для заставодавця, другий — для банку (передається у відділ касових операцій), третій залишається у нотаріуса, четвертий — в органі, що реєструє угоду.

Графік погашення кредиту складається в тому випадку, якщо погашення здійснюється нерівномірно або нерівними частками і оформляється у вигляді окремого документа як додаток до договору.

Договір застави майна може бути укладений як з позичальником, так і з третьою особою. У договорі застави зазначаються: предмет застави та його оцінка; істота, розмір і терміни виконання зобов’язань за кредитним договором; в якої зі сторін перебуває закладене майно; адресу перебування предмета застави.

  Кредити для юридичних осіб, кредити на бізнес, кредитування під заставу депозиту, нерухомості - BGT Consulting

Оформлення договору застави об’єктів нерухомості і цінних паперів здійснюється у відповідності з нормативними документами СберЦБ РФ по іпотеці і кредитування під заставу цінних паперів.

Договір застави об’єктів нерухомості повинен бути нотаріально посвідчений «і зареєстрований у відповідних державних органах (органах, провідних державну реєстрацію об’єктів нерухомості). Договори застави транспортних засобів реєструються в ДАІ. Договір застави повинен мати посилання на номер і дату кредитного договору. Для оформлення документів кредитний інспектор запрошує позичальника, поручителів і заставників.

Позичальник може оформити кредит (підписати кредитний договір) протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про надання кредиту. У разі неявки позичальника пакет документів для надання кредиту з відміткою про закінчення строків оформлення документів на виписці з рішення кредитного комітету або заяві позичальника підшивається в папку відмов. Відповідна відмітка робиться в журналі реєстрації заяв, в базі даних здійснюється коректування інформації. При зверненні клієнта повторно за отриманням кредиту він повинен представити новий комплект документів.

  Що таке CVV? - Банківський форум. Форум про банки. Обговорення кредитів, вкладів, банківських карт.

Одночасно з підписанням кредитного договору позичальник підписує термінове зобов’язання на суму договору, а в разі надання кредиту на будівництво або реконструкцію — на суму першої частини кредиту, встановлену договором.

Якщо погашення кредиту проводиться відповідно до графіка, зобов’язання складаються окремо по кожному терміну платежу (або з угрупуванням платежів в кілька зобов’язань).

Кредитний інспектор візує підписані позичальником кредитний договір і графік погашення кредиту і направляє їх на підпис керівнику банку або іншій уповноваженій особі. Договір і графік повинні бути остаточно оформлені (підписані і скріплені печаткою) не пізніше наступного робочого дня після підписання їх позичальником.

Позичальник повинен надати страховий поліс і забезпечити явку поручителів і заставників для оформлення договорів поруки та застави протягом 5 робочих днів з дати оформлення кредитного договору. У разі неявки поручителів і заставників або неподання страхового поліса банк письмово сповіщає позичальника про розірвання кредитного договору в односторонньому порядку (відповідне умова передбачається у кредитному договорі); кредитний інспектор проводить коригування інформації в базі даних, робить відповідну відмітку в журналі реєстрації кредитних договорів та підшиває обидва примірника кредитного договору разом з пакетом документів у справу відмов. Повідомлення позичальнику надсилається за підписом керівника банку або іншої уповноваженої особи з повідомленням про вручення.

  AvtoPlaneT

— формує кредитну справу, в яке підшиваються другі примірники кожного договору, графіка платежів, копії термінового зобов’язання, страхового полісу та повний пакет документів, що стали підставою для надання кредиту;

Знаходять:

  • процедура оформлення кредитного договору
Categories: Без рубрики

Comments are closed.