Банки України

Вимоги до документів, що подаються заявниками для державної реєстрації

Документи іноземних організацій подаються державною (офіційною) мовою відповідної іноземної держави з перекладом на російську мову іповинні бути засвідчені відповідно до пункту 28 Адміністративного регламенту.

Всі документи, крім установчих документів некомерційної організації, представляються на державну реєстрацію у двох примірниках, один з яких повинен бути оригіналом.

Виписка з протоколу установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, засідання вищого органу управління (вищого керівного органу) організації, що містить рішення про створення некомерційної організації, про затвердження її установчих документів та про обрання (призначення) органів (про формування керівних і контрольно-ревізійних органів), повинна містити:

список засновників — учасників установчого з’їзду (конференції), загальних зборів, засідання; відомості про кількісний і персональний склад (прізвище, ім’я, по батькові) робочих органів (президія, секретаріат і т.д.);

Представляється платіжне доручення або інший документ про сплату до відповідного бюджету державного мита за державну реєстрацію некомерційної організації.

  Державна реєстрація іпотеки, Іпотека і Квартира в кредит

Відомості про адресу (місці знаходження) постійно діючого органу некомерційної організації, за якою здійснюється зв’язок з некомерційною організацією, представляються у вигляді гарантійного листа або інших документів, що підтверджують її місце знаходження, з додатком належним чином завірених копій правовстановлюючих документів.

Офіційні документи і акти, представлені організаціями та установами іноземних держав, які не є учасниками Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 р., що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Бюлетень міжнародних договорів, 1993, N 6), якщо інше не встановлено чинними договорами та угодами Російської Федерації з іноземними державами, приймаються до розгляду за наявності консульської легалізації, яку здійснюють консульські установи Російської Федерації за кордоном і Консульське управління Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Офіційні документи і акти, представлені організаціями та установами іноземних держав — учасників Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 р., що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, якщо інше не передбачено договорами та угодами Російської Федерації з іноземними державами, приймаються до розгляду при прийнятті рішення про державну реєстрацію без консульської легалізації документів, за наявності на них апостиля, що посвідчує справжність підпису, посада особи, яка підписала документ, і автентичність відбитку печатки або штампа, яким завірений цей документ.

  Адміністрація Єкатеринбурга натякає, що жителі міста зайнялися проблемою дитсадків першими у світі Вечірні відомості

Офіційні документи, отримані з країн СНД, приймаються до розгляду без будь-якого спеціального посвідчення, якщо такі документи виготовлені і засвідчені установою або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції і за встановленою формою і завірених відбитком печатки з відтворенням державного герба .

Відповідно до Постанови Уряду Російської Федерації від 19.06.2002 N 439 «Про затвердження форм та вимог до оформлення документів, що використовуються при державній реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб як індивідуальних підприємців»:

  Іпотека молодим сім'ям Красноярська

Методичні рекомендації щодо заповнення форм документів затверджені наказом Росреєстрації від 21.05.2007 N 89 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення форм докумоDтів, що подаються у Федеральну реєстраційну службу та її територіальні органи для державної реєстрації некомерційних орган ізації».

Про сайт

Рубрикатор

Навігація і можливості

Categories: Без рубрики

Comments are closed.